Έχοντας υπόψη τις ισχυρές συστάσεις για λογισμικό SAP και έχοντας κατανοήσει την προστιθέμενη αξία των λύσεων SAP, εμπιστευθήκαμε ως συνεργάτη υλοποίησης την GVISION και τους έμπειρους συμβούλους της. Είμαστε πολύ τυχεροί που ενταχθήκαμε στο οικοσύστημα της SAP. Καθώς η εταιρεία μεγαλώνει, θα βασιζόμαστε στο SAP Business One και στην ομάδα της GVISION, για να καλύπτουμε τις εξελισσόμενες ανάγκες και να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη με τα κατάλληλα συστήματα και πόρους.