Το SAP Business One μας ενέπνευσε εμπιστοσύνη από την αρχή, λόγω της σταθερότητας, της δύναμης και της ευελιξίας του. Καταφέραμε να προσαρμοστούμε γρήγορα στους νέους κανονισμούς του κλάδου μας, να εφαρμόσουμε σημαντικές διαδικασίες και να αποκτήσουμε κρίσιμη πληροφόρηση και καλύτερο έλεγχο των επιχειρησιακών διαδικασιών της εταιρείας. Όλα αυτά ολοκληρώθηκαν με την ανεκτίμητη υποστήριξη και καθοδήγηση της GVISION.