Η επιτυχία στις επιχειρήσεις διανομής απαιτεί, όχι μόνο να είσαι άμεσος και αποτελεσματικός, αλλά επίσης να είσαι σε θέση να αναπτύσσεσαι. Το SAP Business One και η GVISION μας βοήθησαν να προχωρήσουμε προς αυτούς τους στόχους ψηφιοποιώντας και ενσωματώνοντας όλες τις πτυχές της επιχείρησής μας σε ένα σύστημα.